Wine Taxonomist

Een digitaal platform voor wijnliefhebbers, wijnreizigers, wijnschrijvers en met name ‘wijngenieters’!

Hier worden berichten geplaatst over bekende en minder bekende wijnen, wijnregio’s, wijnproducenten, wijnwerkers en wijndenkers. De Wijn Taxonomist zal regelmatig bijeenkomsten organiseren om kennis en ervaringen te delen en vooral om wijn te proeven. 

“All men by nature desire knowledge” is een vertaalde uitspraak van Aristoteles  (384-322 BC) uit Metaphysics. Samen met Plato gaf hij les aan de Academia in Athene en wordt beschouwd als een van de eerste die een prive bibliotheek aanlegde. 

(La Scuola di Atene met Socrates, Plato en Aristoteles, Rafaël, 1510) 

De Hellenistische liefde voor kennis vond gestalte in het Mouseion en de latere bibliotheek van Alexandrie. Deze ging zelfs zo ver dat alle schepen en kooplui die de havenstad aandeden gecontroleerd werden op boekrollen en geschriften. die dan gevorderd werden. Deze werden aan de Bibliotheek toegevoegd waarna de oorspronkelijke eigenaars kopieën kregen

Na de dood van Alexander de Grote (356-323 v.Chr.) werd Ptolemaeus I Soter (367-283 v. Chr.) koning van Egypte. In de hoofdstad Alexandrië stichtte Ptolemaeus rond 290 v. Chr. een ‘cultuurcentrum’: het Museion. Onderdeel van dit Museion was de bibliotheek van Alexandrië.

De eerste biblkiothecaris was Demetrios Phalerios, een student van Aristoteles. De boekencollectie van Aristoteles, die hij naar Alexandrië had meegenomen, werd het beginpunt van de nieuwe bibliotheek.

Naar alle windstreken werden opkopers gestuurd die zo veel mogelijk onbekende boeken moesten trachten te verwerven. Op het hoogtepunt in de 1e eeuw v.Chr. bevatte de bibliotheek tussen de 400.000 en 700.000 boekrollen. Tegen die tijd was de bibliotheek verspreid over verschillende gebouwen in de stad gehuisvest en behalve in het Mouseion was er ook een kleinere afdeling in het Serapeum (serapeion), en in het koninklijke paleis zelf. Lange tijd was de bibliotheek het centrum van de Westerse kennis in de oudheid.

De rollen die overgeschreven door de kopisten werden geplaatst in de ‘bibliothekai’. Nissen in deze ruimte ruimte hadden de tekst er boven: ‘de plaats voor genezing van de ziel’.

(Bibliothekai Alexandrie)

Aristoteles is ook bekend van de eerste expliciete bekende beschrijving van de Lemnia druif van eiland Limnos.

Taxonomieën worden gebruikt voor naamgeving, ordening (classificatie) en kennisoverdracht.  Dit kunnen hiërarchische indelingen zijn of betrekking hebben op relaties van en tussen woorden (Semantiek, Syntaxis, Taal en Context). Zoekalgoritmes en Search Engines hebben het proces van de Quest naar kennis enorm vergemakkelijkt waardoor iedereen onafhankelijk van locatie en tijd informatie tot zich nemen. Jon Peter (JP) heeft Infomatiewetenschap en digitalisering als achtergrond en is een gepassioneerde wijnliefhebber. Deze zijn samengekomen in de: ‘winetaxonomist’.